Adviesaanvraag Geen afstand kunnen doen van tweede nationaliteit

De regering heeft de CAVV gevraagd om advies uit te brengen over de implicaties van het geen afstand kunnen doen van een tweede nationaliteit onder internationaal recht. De regering vraagt ook om te adviseren over de huidige situatie. Een derde generatie en verdere afstammelingen van emigranten worden nu automatisch als onderdaan gerekend. Hoe verdraagt zich dit met het internationaal recht en welke internationaalrechtelijke remedies zouden open staan voor burgers die hier nadeel van ondervinden?

Hierbij ook de vraag welke internationale gouvernementele organisaties de multilaterale dialoog kunnen faciliteren over een oplossing voor het vraagstuk van de dubbele nationaliteit.