Vacature lid van de CAVV

In verband met de uitbreiding van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) bestaat er een vacature.

De CAVV is een onafhankelijk adviesorgaan in de zin van de Kaderwet adviescolleges (Stb. 1996, 378; 1998, 219). Zij adviseert de regering en de beide kamers der Staten-Generaal over vraagstukken van internationaal publiekrecht, waarbij de uitleg en de ontwikkeling van dit recht centraal staan.

Profiel

Voor het lidmaatschap van de CAVV is een zeer brede, diepgaande en actuele kennis van, en ruime ervaring met, het internationaal publiekrecht vereist, op het niveau van hoogleraar internationaal publiekrecht of daarmee vergelijkbaar. Ook dient een kandidaat zich mondeling en schriftelijk effectief uit te kunnen drukken in het Nederlands en in het Engels. Kandidaten behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen en kandidaten afkomstig uit Caribisch Nederland worden in het bijzonder uitgenodigd te solliciteren.

Informatie en sollicitatie

Informatie over de vacature kan worden ingewonnen bij de secretaris van de CAVV, mr. V.J. de Graaf LL.M, cavv@minbuza.nl.

Uw sollicitatie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 15 september 2021 richten aan de secretarissen van de Nationale Groep van het Permanent Hof van Arbitrage, A.E.M. Aagten LL.M, anne.aagten@minbuza.nl, en F. Tan LL.M, floris.tan@minbuza.nl.

Als u als ambtenaar werkzaam bent bij een ministerie of een daaronder ressorterende instelling, dienst of bedrijf en in verband met uw werkzaamheden betrokken bent bij onderwerpen waarover de CAVV de taak heeft te adviseren, dan kunt u geen lid van de CAVV worden (artikel 12 lid 2, Kaderwet adviescolleges).

Wij nodigen derden ook uit deze vacature onder de aandacht van geschikte kandidaten te brengen.