Nationaliteit

Een staat bepaalt op basis van het nationale recht aan wie de nationaliteit wordt toegekend. Internationaalrechtelijk wordt erkend dat staten bij het al dan niet toekennen van nationaliteit een bepaalde zorgvuldigheid in acht hebben te nemen.