Adviesaanvraag over de consequenties van het oprichten alternatief agressietribunaal

De Tweede Kamer heeft op 17 oktober besloten advies te vragen aan de CAVV over de consequenties op de lange termijn van het oprichten van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten en welke andere mogelijkheden er zijn om de Russische president Poetin te berechten.

De Tweede Kamer vraagt de CAVV om naar de juridische en politieke invalshoeken te kijken rond de te verwachte effecten van het mogelijk instellen van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten en welke andere mogelijkheden er zijn om Poetin te berechten, met een specifieke focus op de positie van het Internationaal Strafhof. Daarbij kan de CAVV voortbouwen op het eerdere advies 'Uitdagingen bij de berechting van het misdrijf agressie: rechtsmacht en immuniteiten' (CAVV-advies nr. 40).

De CAVV is gevraagd dit advies eind januari 2024 te publiceren.