Werkprogramma 2024

Het werkprogramma geeft een overzicht van de adviezen die de CAVV het aankomende jaar verwacht uit te brengen. De CAVV benadrukt dat zij in grote mate wordt gestuurd door actuele juridische vragen vanuit de regering en het parlement. Dergelijke vragen laten zich niet altijd voorzien, daarom gaat het om een flexibel werkprogramma.