Toegankelijkheidsonderzoek adviescommissievolkenrecht.nl

Het door een onafhankelijke derde partij uitgevoerde onderzoek naar de toegankelijkheid van adviescommissievolkenrecht.nl is afgerond op 14 oktober 2020. Het onderzoek laat zien in hoeverre de website op dat moment voldeed aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit zijn de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent. De richtlijnen zijn opgedeeld in vier principes:

  • Waarneembaar
  • Bedienbaar
  • Begrijpelijk en
  • Robuust.

Elke richtlijn is vervolgens opgedeeld in meetbare succescriteria.

Resultaat onderzoek

Uit het onderzoek is gebleken dat de website voor een groot deel al goed toegankelijk is:

De site is goed toegankelijk met het toetsenbord, er zijn geen contrastissues en de content kan betrouwbaar geïnterpreteerd worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulpsoftware.

Toch zijn er ook nog enkele problemen gevonden ten aanzien van de toegankelijkheid. Het gaat dan om documenten (pdf's).