Kabinetsreactie op Geen afstand kunnen doen van een tweede nationaliteit

Op 21 februari 2022 werd de Kabinetsreactie op advies nr. 39 ‘Geen afstand kunnen doen van een tweede nationaliteit’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet steunt de rechtsontwikkeling richting een mensenrecht op afstand doen van nationaliteit en zal in voorkomend geval de verdere rechtsontwikkeling bevorderen als aanbevolen door de CAVV.