Bewapende drones

Het advies gaat in op de volkenrechtelijke aspecten van aanvallen met bewapende drones. De CAVV adviseert over de rechtmatigheid en voorwaarden voor het gebruik van drones zowel binnen als buiten gewapend conflict. Ook wordt ingegaan op de geografische en temporale afbakening van de toepasselijkheid van recht om geweld te gebruiken (jus ad bellum) en recht van toepassing in oorlog (jus in bello).
Verder gaat de CAVV in op de vragen welke voorwaarden op basis van het volkenrecht aan het gebruik van drones worden gesteld, of het huidige volkenrecht voldoet om het gebruik van bewapende drones te reguleren en of er behoefte is om dit aan te vullen.

De CAVV wijst erop dat bij de inzet van bewapende drones naast juridische criteria ook overwegingen van militair-operationele, beleidsmatige en ethische aard spelen.