Digitale oorlogvoering

Ernstige digitale aanvallen kunnen een gewapend conflict veroorzaken waarop het oorlogsrecht van toepassing is. Dat stellen de CAVV en AIV in het advies ‘Digitale oorlogsvoering’. Het debat mag niet worden overheerst door militaire en technologische antwoorden op deze nieuwe dreiging.
De schaarse defensiemiddelen zouden vooralsnog slechts op beperkte schaal moeten worden ingezet voor het ontwikkelen van offensieve capaciteiten. De nadruk moet liggen op het verbeteren van de verdediging van de eigen defensienetwerken en het opbouwen van inlichtingencapaciteit op digitaal gebied.

Het eerste deel van het advies gaat in op de aard van digitale conflicten en het ontwikkelen van hiermee verband houdende operationele capaciteiten door de Nederlandse krijgsmacht.

Het tweede deel behandelt vraagstukken rondom het internationaal recht op dit gebied, en in het bijzonder de voorwaarden voor het gebruik van geweld en de toepassing van het humanitair oorlogsrecht.

In het derde deel komt de internationale samenwerking aan bod, zoals afspraken over gedragsnormen die kunnen bijdragen aan de vermindering van digitale conflicten evenals de samenwerking in het kader van de NAVO en de EU.