Een definitie van het misdrijf agressie

De CAVV adviseert over de juridische noodzaak en de wenselijkheid van een definitie voor het misdrijf agressie in het Statuut van het Internationaal Strafhof, met het oog op individuele aansprakelijkheid.

Verder gaat de CAVV in op:

  • het doel en de aard van de definitie;
  • de vraag of voorbereiding van, poging tot en het aanzetten tot handelingen van agressie eveneens onder de delictsomschrijving vallen;
  • de rol van de Veiligheidsraad;
  • de vraag van de toepasselijkheid van de algemene beginselen van strafrecht op het misdrijf agressie;
  • de vraag van eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid voor agressie van vertegenwoordigers van niet-statelijke entiteiten.