Humanitaire interventie

De CAVV en de AIV adviseren gezamenlijk over morele en politieke aspecten van het vraagstuk van humanitaire interventie. Vervolgens wordt een aantal aspecten beschreven van uitgevoerde humanitaire interventies met en zonder mandaat van de Veiligheidsraad. Ook analyseert het advies de samenhang tussen de volkenrechtelijke, morele en politieke aspecten van humanitaire interventies.