Adviesaanvraag De bescherming van de atmosfeer

Tijdens haar 70e zitting (april-augustus 2018) heeft de International Law Commission (ILC) ontwerp-richtlijnen inzake de bescherming van de atmosfeer voorlopig aanvaard. De ILC heeft, bij brief van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, regeringen en internationale organisaties verzocht om voor 15 december 2019 commentaar en observaties te leveren op de ontwerp-richtlijnen. De minister voor Buitenlandse Zaken heeft de CAVV om advies gevraagd.