Cultureel erfgoed

Het Koninkrijk der Nederlanden is partij bij verschillende verdragen over de bescherming van cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed wordt als een belangrijk onderdeel gezien van de geschiedenis van volkeren en naties en wordt beschermd door het internationaal recht.