Aankondiging CAVV-Symposium 19 januari 2023

Het symposium heeft de titel “Independent Advice on Public International Law – The Dutch Standing Advisory Committee CAVV” en vindt plaats in Den Haag op 19 januari 2023.

De Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) is een onafhankelijk adviesorgaan en adviseert de regering en de Eerste en Tweede Kamer over vraagstukken van internationaal recht. Op 19 januari 2023 organiseert de CAVV een symposium waarop leden van de CAVV in gesprek gaan met verschillende actoren uit het veld over de bijdrage van de CAVV aan internationaalrechtelijke discussies en de politieke en maatschappelijke dimensies daarvan.

Het symposium heeft als doel om de rol en de adviezen van de CAVV te belichten. Leden van de CAVV zullen het werk van de CAVV presenteren, waarbij enkele adviezen worden uitgelicht. We bieden op het symposium gelegenheid om te reflecteren op de rol van onafhankelijke adviesorganen inzake vraagstukken van internationaal recht vanuit nationaal, internationaal en vergelijkend perspectief.

Het symposium is gepland op 19 januari 2023, van 13.00 tot 17.00 uur in Den Haag. Het symposium vindt plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken, naast station Den Haag Centraal. De voertaal van het symposium is Engels.

Een programma volgt in het najaar 2022. Bij interesse, kunt u zich vast aanmelden via cavv@minbuza.nl.