Adviesaanvraag Toetsingskader niet-letale steun

De Tweede Kamer heeft op 5 november 2019 besloten de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken en de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken gezamenlijk advies te vragen over een toetsingskader voor het leveren en financieren van niet-letale steun aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland.
Het verzoek is gebaseerd op de motie van het lid Omtzigt c.s. over een gezamenlijk advies van de CAVV en de AIV over een toetsingskader (Kamerstuk 32 623, nr. 231), die op 9 oktober 2019 door de Kamer is aangenomen.